Tornar

Avís legal

GRUPO CACAOLAT S.L. (d’ara endavant, Cacaolat), amb CIF: B64975634, domiciliada a l’avinguda Francesc Macià, 255-233, 08924 – Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), informa els usuaris de la pàgina web https://www.www.lalevantina.es/, de la qual és la titular, de les condicions d’accés i ús d’aquest lloc web.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 40937, foli 0013, full B373358.

L’accés a la pàgina web “www.cacaolat.com” i l’ús que se’n faci, es regeixen per les condicions generals següents, i hi queden subjectes. La utilització de totes les pàgines web titularitat de Cacaolat suposa l’acceptació plena per l’usuari de totes les condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment en què l’usuari hi accedeixi. Cacaolat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions generals.

Tots els continguts de les pàgines web de Cacaolat (entre d’altres, textos, imatges, fotografies, àudio, vídeo, programari, disseny i signes identificatius) estan sotmesos a la normativa sobre propietat intel·lectual o industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a Cacaolat o, si escau, a tercers. En cap cas l’accés a les pàgines web de Cacaolat implica cessió, transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari no pot, en cap cas, modificar o suprimir les dades identificatives que hi hagi, si escau, dels drets de Cacaolat o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament pot accedir als continguts pels mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte a les pàgines web de Cacaolat o que s’utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació de drets de propietat intel·lectual o algun tipus de dany per a les pàgines web de Cacaolat o la informació i serveis oferts.

L’usuari es compromet a utilitzar les informacions i els serveis de la pàgina web de Cacaolat de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts i a no dur a terme les activitats següents: a) efectuar actes contraris als drets de propietat intel·lectual o propietat industrial dels seus legítims titulars; b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, contrari als drets humans o que faci apologia del terrorisme; c) provocar danys en els sistemes informàtics de Cacaolat, dels seus proveïdors o de tercers o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics o lògics que puguin causar danys en sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol·licitats de manera continuada; i d) trametre publicitat o enviar missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats. Cacaolat no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a les pàgines web de Cacaolat o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin.

Cacaolat no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els serveis continguts a les seves pàgines web, i poden actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís sempre que es respectin, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

Cacaolat no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o estiguin disponibles fora d’Espanya. En el supòsit que la totalitat o part dels continguts de les pàgines de Cacaolat siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, queda prohibit que els usuaris hi accedeixin o la utilitzin i, en el cas que això es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, que estan obligats al compliment de les lleis nacionals d’aplicació.

Cacaolat no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els enllaços als quals es faci referència en aquesta pàgina. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Cacaolat i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació o aprovació dels continguts o dels serveis que s’hi ofereixen.

Cacaolat es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret de suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web i d’efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, els serveis o les informacions ofertes, de la presentació o localització d’aquestes, i de les condicions generals d’accés i ús. Tota la informació que es rebi a les pàgines web de Cacaolat es considera cedida a Cacaolat a títol gratuït.

El correu electrònic no es considera un mitjà vàlid a l’efecte de presentació de reclamacions. Per a això us heu d’adreçar al Departament de Màrqueting de Cacaolat, Av. Francesc Macià 225-233, 08924 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que indicarà en cada cas els passos que cal seguir.

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de Cacaolat es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia a qualsevol fur que hi pugui correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril, general de protecció de dades i la resta de normativa aplicable, us informem de la nostra política de privacitat i de com gestionem les dades personals que ens proporcioneu a través del web o per altres mitjans.

RESPONSABLE
Les vostres dades personals són tractades per GRUPO CACAOLAT, S.L, amb domicili a Av. Francesc Macià 225-233, 08924 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

FINALITAT

Les dades personals únicament són tractades per alguna de les següents finalitats:

  1. Contacte: utilitzarem les dades per atendre la vostra sol·licitud, respondre la vostra pregunta o facilitar-vos la informació sol·licitada.
  2. Els CV només els utilitzarem en els processos de selecció en els que hagis participat, quedant automàticament bloquejats en el moment que hagi finalitzat.
  3. Si sou clients o proveïdors, només farem servir les dades per gestionar la vostra relació comercial amb la nostra companyia i per mantenir-vos informat de les nostres notícies i novetats d’acord a lo previst en la normativa vigent.
  4. Per gestionar les visites a la fàbrica solicitades.
  5. Si us adreceu a nosaltres amb relació a un dels nostres productes, les vostres dades només seran tractades per gestionar el vostre expedient, petició o reclamació.

LEGITIMACIÓ
La Base Legal per tractar les dades personals de les Finalitats 1 i 5 es l’interès legítim que tenim a poder atendre la teva petició.

La Base Legal per tracta les dades personals de les Finalitats 2, 3 i 4 es la necessitat per l’execució d’un contracte.

En tots els casos tractaríem el nom i cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon.

D’acord amb el Reglament General Europeu De Protecció De Dades, hem fet el que es coneix com a «prova de sospesament», es a dir, un anàlisi intern per a confirmar que el nostre interès legítim no perjudica els interessos dels nostres usuaris en la protecció de les seves dades personals. en resum, que la seva privacitat no resulta perjudicada.

Com a conclusió, entenem que preval el nostre interès a realitzar aquest tractament per a respondre els seus possibles dubtes, consultes i peticions. A més a més, només s’utilitzaran dades que hagi facilitat directament ell mateix.

En tot cas, l’usuari té dret a obtenir major informació així com exercitar el seu dret d’oposició i negar-se a tals tractaments.

DESTINATARIS
Les dades personals només seran utilitzades per la nostra companyia. No cedirem ni comunicarem les vostres dades a tercers excepte per al compliment de les obligacions legals a què estiguem obligats per raó del nostre negoci (administracions públiques, entitats financeres, asseguradores).

SEGURETAT
GRUPO CACAOLAT ha adoptat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats dels tractaments duts a terme així com els riscos en termes de probabilitat i gravetat per als drets i llibertats de les persones físiques.

DRETS
Us informem que podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, limitació, oposició, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al seu tractament. Per a això us podeu adreçar a nosaltres a info@cacaolat.com

Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent de protecció de dades, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) a www.agpd.es, malgrat que és compromís de GRUPO CACAOLAT garantir la privacitat i la seguretat de les dades i resoldre internament qualsevol qüestió que hi estigui relacionada.

REGISTRES
GRUPO CACAOLAT, S.L. té la marca registrada CACAOLAT nº (AD 33681)

Tornar